ધોરણ (HSC) ૧૨ વિજ્ઞાન પ્રવાહનું પરિણામ જાહેર

JOIN US ON WHATSAPP Join Now
Written by Divya Patel

ધોરણ (HSC) ૧૨ વિજ્ઞાન પ્રવાહનું પરિણામ જાહેર
2020-05-17

➡️ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ – ગાંધીનગર દ્વારા માર્ચ -૨૦૨૦ મા લેવાયેલ ધોરણ -૧૨( વિજ્ઞાન પ્રવાહનું રિઝલ્ટ જાહેર કરાયું છે.)

નોંધ: વિદ્યાર્થી પોતાનો સીટ નંબર નાખીને રિઝલ્ટ જોઈ શકશે.

રિઝલ્ટ માટે : અહીં ક્લિક કરો

**વધારે લોકોના જોવાથી સાઈટ સ્લો થઈ શકે છે..

Sending
User Review
0 (0 votes)

About the author

Divya Patel

Divya Patel is the Educational Blogger of Nokriwale.in. She provides you First & Fast Updates on Govt Jobs, Exam, Recruitment, Sarkari Yojana , Educational Info ,Admit Card, Answer Key, Results and Study Materials.

Leave a Comment

x